Renewi plc

Symbol: SHMCF

PNK

9.115

USD

Tržní cena dnes

 • 0.0000

  Poměr P/E

 • 0.0000

  Poměr PEG

 • 731.53M

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

Renewi plc (SHMCF) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Renewi plc si udržuje zdravou pozici.

Peněžní prostředky a investice
Pohledávky
Zásoby
Ostatní
Krátkodobá aktiva celkem
Závazky
Krátkodobý dluh
Ostatní krátkodobé závazky
Krátkodobé závazky

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Renewi plc je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Tyto zisky představují zisky, které se Renewi plc rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

NaN US$

Celková pasiva

NaN US$

Dlouhodobý dluh

NaN US$

Peněžní prostředky a ekv.

NaN US$

Goodwill

NaN US$

Nerozdělený zisk

NaN US$

Kmenové akcie

NaN US$

Hodnota podniku

0,00 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii Renewi plc je $0.095, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o -68.852%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20190.0000.0500.0000.0450.095
20180.0000.2100.0000.0950.305
20170.0000.2100.0000.0950.305
20160.0000.2070.0000.0950.302
20150.0000.0000.2070.0970.304
20140.0000.0000.2070.0970.304
20130.0000.0000.2300.1080.338

Renewi plc (SHMCF) historie rozdělení akcií

Porozumění historickému rozdělení akcií Renewi plc (SHMCF) poskytuje náhled na její minulá finanční rozhodnutí a náladu investorů. K rozdělení akcií dochází, když společnost zvýší počet svých akcií rozdělením stávajících akcií. Poslední rozdělení proběhlo dne July 19, 2021 s poměrem 1:10. V průběhu své historie společnost provedla 1 rozdělení akcií. Níže se do této historie ponoříme hlouběji a upozorníme na minulé finanční strategie.

DatePoměr rozdělení
19 July 20211:10

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 0.000.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.000.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.000.

Co je Renewi plc (SHMCF) ROIC (návratnost kapitálu)?

Renewi plc (SHMCF) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.000.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Renewi plc (SHMCF) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 0.000

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.000

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.000

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 0.000