Starpharma Holdings Limited

Symbol: SPHRF

PNK

0.0828

USD

Tržní cena dnes

 • -3.1234

  Poměr P/E

 • -0.0327

  Poměr PEG

 • 36.40M

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

Starpharma Holdings Limited (SPHRF) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Starpharma Holdings Limited si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $60658000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o -14.270%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $49918000 a vykazují meziroční tempo růstu -17.491%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $7836000. Meziroční míra růstu pohledávek je -7.145%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $2824000. To představuje zdravý meziroční nárůst o 64.091% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $10231000. To odráží míru růstu -1.899% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
49.92
60.50
30.05
41.25
51.32
61.19
Pohledávky
7.84
8.44
6.09
6.08
6.10
4.21
Zásoby
2.82
1.72
0.49
0.40
0.00
0.00
Ostatní
0.08
0.10
0.04
0.08
0.00
0.00
Krátkodobá aktiva celkem
60.66
70.75
36.68
47.81
57.45
65.68
Závazky
6.76
6.71
4.39
4.10
3.02
4.03
Krátkodobý dluh
0.69
0.69
0.60
0.03
0.03
0.02
Ostatní krátkodobé závazky
4.62
5.23
2.52
3.75
3.42
1.45
Krátkodobé závazky
10.23
10.43
6.70
6.43
5.16
5.52

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Starpharma Holdings Limited je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $66175000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 13.098%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $17782000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 239.740%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $7494000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o 32482.609%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $49918000. Meziroční růst těchto rezerv je -2.730%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $240669000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 24.323%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $-218561000, což znamená meziroční růst o 42.157%. Tyto zisky představují zisky, které se Starpharma Holdings Limited rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

66,17 US$

Celková pasiva

17 782 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

7,49 US$

Peněžní prostředky a ekv.

49 918 000,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

-218 561 000,00 US$

Kmenové akcie

33,03 US$

Hodnota podniku

-5,84 US$

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je -0.002.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou -3.783.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 1.000.

Co je Starpharma Holdings Limited (SPHRF) ROIC (návratnost kapitálu)?

Starpharma Holdings Limited (SPHRF) ROIC (návratnost kapitálu) je -0.317.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Starpharma Holdings Limited (SPHRF) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je -5.839

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.169

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.124

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 11.831