Unico American Corporation

Symbol: UNAM

NASDAQ

1.2

USD

Tržní cena dnes

 • -0.0060

  Poměr P/E

 • -0.0001

  Poměr PEG

 • 6.37M

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

Unico American Corporation (UNAM) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Unico American Corporation si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $118044486. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 7.504%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $15244709 a vykazují meziroční tempo růstu 285.162%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $29231622. Meziroční míra růstu pohledávek je 11.588%. Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $508147. To odráží míru růstu 29.146% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202120202019201820172016
Peněžní prostředky a investice
15.24
3.96
5.78
4.92
0.77
13.50
Pohledávky
29.23
26.20
19.43
13.46
14.53
15.79
Zásoby
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ostatní
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Krátkodobá aktiva celkem
118.04
109.81
105.13
99.98
83.59
29.71
Závazky
0.51
0.39
0.48
0.31
0.44
0.61
Krátkodobý dluh
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ostatní krátkodobé závazky
(0.51)
(0.39)
(0.48)
(0.31)
(0.44)
(0.61)
Krátkodobé závazky
0.51
0.39
0.48
0.31
0.44
0.61

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Unico American Corporation je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $88210789. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu -35.421%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $70299361. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu -32.642%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $12457449. Meziroční růst těchto rezerv je -21.109%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $3798141 a oproti předchozímu roku rostou tempem 0.391%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $14105340, což znamená meziroční růst o -47.709%. Tyto zisky představují zisky, které se Unico American Corporation rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

88,21 US$

Celková pasiva

70 299 361,00 US$

Dlouhodobý dluh

0,00 US$

Peněžní prostředky a ekv.

12 457 449,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

14 105 340,00 US$

Kmenové akcie

0,00 US$

Hodnota podniku

-8,43 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii Unico American Corporation je $1.2, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o 233.333%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20120.0000.2000.0001.0001.200
20100.0000.0000.0000.3600.360
20090.0000.1800.0000.1800.360
20030.0000.0130.0000.0000.013
20020.0000.0500.0000.0000.050
20010.0000.0500.0000.0000.050
20000.0000.1500.0000.0000.150
19990.0000.0000.2500.0000.250
19980.0000.0000.0700.0000.070
19970.0000.0000.0700.0000.070
19960.0000.0000.0700.0000.070
19950.0000.0000.0700.0000.070
19940.0000.0000.0700.0000.070
19930.0000.0000.0700.0000.070
19920.0000.0000.0600.0000.060
19910.0000.0000.0500.0000.050

Čistý zisk na akcii (EPS)

Unico American Corporation má zisk na akcii ve výši $-1.67, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu -56.084% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
2022-0.760.0399-0.95--1.67
20210.43-0.27-0.47-0.76-1.07
2020-0.2-0.082-3.38-0.39-4.05
2019-0.13-0.05210.04-0.45-0.59
2018-0.420.03-0.12-0.0884-0.60
2017-0.4-0.17-0.55-0.52-1.64
2016-0.03750.03-0.370.11-0.27
2015-0.07430.02-0.12-0.0466-0.22
20140.110.050.01-0.0090.16
20130.00160.05-0.0690.130.11
20120.090.030.140.10.36
20110.210.130.240.120.70
20100.090.080.120.140.43
20090.180.120.110.110.52
20080.170.140.260.380.95
20070.310.30.270.311.19
20060.340.350.41.032.12
20050.270.310.30.341.22
20040.230.220.260.321.03
20030.040.1-0.130.180.19
20020.02-0.670.030.034-0.59
20010.01-0.2-0.64-1.15-1.98
20000.10.10.03-0.170.06
19990.330.230.171.11.83
19980.350.350.351.92.95
19970.290.310.321.632.55
19961.230.280.29-1.80
19950.620.220.230.251.32
19940.0860.120.130.170.51
19930.570.150.170.171.06
19920.93-1.530.060.13-0.41
19910.860.210.150.21.42
19901.030.160.170.221.58
198900.170.220.380.77
1988-0.52-0.22-0.210.16-0.79
19870.0820.350.220.411.06
19860.0510.120.130.30.60
1985--0.120.130.25

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je -5.081.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou -0.279.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 1.030.

Co je Unico American Corporation (UNAM) ROIC (návratnost kapitálu)?

Unico American Corporation (UNAM) ROIC (návratnost kapitálu) je -0.023.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Unico American Corporation (UNAM) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je -8.426

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.000

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.000

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 0.007