Newland Digital Technology Co.,Ltd.

Symbol: 000997.SZ

SHZ

18.89

CNY

Tržní cena dnes

 • -60.0507

  Poměr P/E

 • 0.3872

  Poměr PEG

 • 19.02B

  MRK Cap

 • 0.01%

  Výnos DIV

Newland Digital Technology Co.,Ltd. (000997-SZ) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Newland Digital Technology Co.,Ltd. si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $7649466049.36. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o -1.089%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $3765572483.08 a vykazují meziroční tempo růstu -1.105%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $2320315545.299999. Meziroční míra růstu pohledávek je 15.274%. Zásoby, které tvoří rozhodující část aktiv, jsou oceněny na $1060885741.28. To představuje zdravý meziroční nárůst o -6.625% Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $5710312579.91. To odráží míru růstu 26.352% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
3765.57
3807.65
4429.22
4631.03
2630.79
1976.61
Pohledávky
2320.32
2012.87
2056.34
1436.02
3977.72
2507.45
Zásoby
1060.89
1136.15
902.87
1037.46
1083.60
1042.68
Ostatní
437.30
485.81
165.35
159.85
274.67
805.51
Krátkodobá aktiva celkem
7649.47
7733.68
7725.20
7750.15
7966.78
6332.24
Závazky
758.69
1088.14
914.93
1102.92
1004.96
1119.44
Krátkodobý dluh
523.33
352.76
806.18
1082.99
707.67
657.71
Ostatní krátkodobé závazky
4428.30
3078.47
3428.36
3670.89
3611.46
1751.34
Krátkodobé závazky
5710.31
4519.37
5149.47
5856.81
5324.08
3528.49

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Newland Digital Technology Co.,Ltd. je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $11509519210.96. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 3.367%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $5442773580.21. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 18.531%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $17928205.02. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o -89.150%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $3402300605.12. Meziroční růst těchto rezerv je -18.075%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $1032062937 a oproti předchozímu roku rostou tempem 0.000%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $3056130950.55, což znamená meziroční růst o -12.072%. Tyto zisky představují zisky, které se Newland Digital Technology Co.,Ltd. rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

11 509,52 US$

Celková pasiva

5 442 773 580,21 US$

Dlouhodobý dluh

17,93 US$

Peněžní prostředky a ekv.

3 402 300 605,12 US$

Goodwill

610,84 US$

Nerozdělený zisk

3 056 130 950,55 US$

Kmenové akcie

85,00 US$

Hodnota podniku

556,24 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii Newland Digital Technology Co.,Ltd. je $0.28, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o 12.000%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.0000.0000.0000.2800.280
20220.0000.0000.2500.0000.250
20210.0000.0000.3520.0000.352
20200.0000.0000.1300.0000.130
20190.0000.0000.3000.0000.300
20180.0000.0000.0800.0000.080
20170.0000.0000.0600.0000.060
20160.0000.0800.0000.0000.080
20140.0000.0000.0280.0000.028
20130.0000.0000.0440.0000.044
20100.0000.0560.0000.0000.056
20080.0000.0830.0000.0000.083
20070.0000.0460.0000.0000.046
20060.0000.0230.0000.0000.023
20050.0000.0340.0000.0000.034
20030.0000.0000.0310.0000.031
20020.0000.0310.0000.0000.031
20010.0000.0260.0000.0000.026

Čistý zisk na akcii (EPS)

Newland Digital Technology Co.,Ltd. má zisk na akcii ve výši $0.30, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu 262.757% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.3---0.30
20220.08270000.08
20210.10000.10
20200.096800.2100.31
20190.2400.1800.42
20180.1900.1400.33
20170.200.1400.34
20160.0700.1300.20
20150.0500.0800.13
20140.061100.0700.13
20130.038900.061100.10
20120.023900.027800.05
20110.033300.016700.05
20100.027800.016700.05
20090.027800.022200.05
20080.02780-0.005600.02
20070.022200.027800.05
20060.018500.033300.05
20050.014600.016700.03
20040.010400.014700.02
20030.000200.004100.00
20020.00370000.00

Newland Digital Technology Co.,Ltd. (000997.SZ) historie rozdělení akcií

Porozumění historickému rozdělení akcií Newland Digital Technology Co.,Ltd. (000997.SZ) poskytuje náhled na její minulá finanční rozhodnutí a náladu investorů. K rozdělení akcií dochází, když společnost zvýší počet svých akcií rozdělením stávajících akcií. Poslední rozdělení proběhlo dne June 08, 2015 s poměrem 18:10. V průběhu své historie společnost provedla 6 rozdělení akcií. Níže se do této historie ponoříme hlouběji a upozorníme na minulé finanční strategie.

DatePoměr rozdělení
08 June 201518:10
18 May 20071.2:1
06 June 200612.5:10
10 November 200513.7:10
26 May 200513:10
26 May 20042:1

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je -0.095.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.085.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 1.166.

Co je Newland Digital Technology Co.,Ltd. (000997.SZ) ROIC (návratnost kapitálu)?

Newland Digital Technology Co.,Ltd. (000997.SZ) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.077.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.280

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Newland Digital Technology Co.,Ltd. (000997.SZ) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 556.235

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.136

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.070

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 3.388