Sheung Moon Holdings Limited

Symbol: 8523.HK

HKSE

0.34

HKD

Tržní cena dnes

 • -44.8105

  Poměr P/E

 • 0.3405

  Poměr PEG

 • 154.76M

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

Sheung Moon Holdings Limited (8523-HK) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Sheung Moon Holdings Limited si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $28336000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o -89.829%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $3594000 a vykazují meziroční tempo růstu -48.686%. Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $126872000. To odráží míru růstu -38.851% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202320222021202020192018
Peněžní prostředky a investice
3.59
7.00
22.34
27.77
6.41
39.64
Pohledávky
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Zásoby
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ostatní
0.00
271.58
229.93
214.98
175.39
101.71
Krátkodobá aktiva celkem
28.34
278.58
252.27
242.75
181.80
141.35
Závazky
15.78
61.25
48.53
64.44
34.70
18.50
Krátkodobý dluh
64.63
129.38
114.43
106.80
61.62
26.90
Ostatní krátkodobé závazky
115.60
148.92
138.95
133.13
86.92
26.86
Krátkodobé závazky
126.87
207.48
183.95
191.56
117.62
73.66

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Sheung Moon Holdings Limited je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $68532000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu -78.006%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $133820000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu -21.181%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $1456000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o -58.589%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $5021000. Meziroční růst těchto rezerv je 15.932%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $4000000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 0.000%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $-143251000, což znamená meziroční růst o -334.262%. Tyto zisky představují zisky, které se Sheung Moon Holdings Limited rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

68,53 US$

Celková pasiva

133 820 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

1,46 US$

Peněžní prostředky a ekv.

5 021 000,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

-143 251 000,00 US$

Kmenové akcie

0,00 US$

Hodnota podniku

-6,44 US$

Čistý zisk na akcii (EPS)

Sheung Moon Holdings Limited má zisk na akcii ve výši $0.09, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu 186.673% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
2023-0.0084-0.0225-0.120.09
2022-0.0403-0.0501-0.0942-0.0124-0.19
20210.0006-0.00860.0041-0.0134-0.02
20200.0250.03750.00250.00320.07
20190.02430.02060.02420.0220.08
20180.01280.01030.01680.00350.04
20170.00060.00810.00970.00360.02
2016--0.0087-0.01

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 0.000.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou -0.142.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 1.125.

Co je Sheung Moon Holdings Limited (8523.HK) ROIC (návratnost kapitálu)?

Sheung Moon Holdings Limited (8523.HK) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.239.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Sheung Moon Holdings Limited (8523.HK) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je -6.441

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je -0.995

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.948

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 1.443