Imobiliária Construtora Grão Pará, S.A.

Symbol: GPA.LS

EURONEXT

0.2

EUR

Tržní cena dnes

 • 0.0000

  Poměr P/E

 • 0.0000

  Poměr PEG

 • 0.42M

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

Imobiliária Construtora Grão Pará, S.A. (GPA-LS) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Imobiliária Construtora Grão Pará, S.A. si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $22104175. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 10399.000%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $203647 a vykazují meziroční tempo růstu 10697.826%. Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $2401537803. To odráží míru růstu 10135.230% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
0.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pohledávky
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Zásoby
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ostatní
0.00
0.00
0.00
0.00
0.80
0.00
Krátkodobá aktiva celkem
22.10
0.21
0.88
0.82
0.80
0.80
Závazky
34.24
0.35
0.54
0.21
0.21
0.24
Krátkodobý dluh
1132.60
11.33
11.86
11.89
11.32
11.15
Ostatní krátkodobé závazky
1234.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Krátkodobé závazky
2401.54
23.46
23.89
22.99
21.75
21.47

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Imobiliária Construtora Grão Pará, S.A. je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $36384713. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu -9.228%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $24970677. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 0.425%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $1679. Meziroční růst těchto rezerv je -66.540%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $12500000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 0.000%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $-163469, což znamená meziroční růst o 5.804%. Tyto zisky představují zisky, které se Imobiliária Construtora Grão Pará, S.A. rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

36,38 US$

Celková pasiva

24 970 677,00 US$

Dlouhodobý dluh

0,00 US$

Peněžní prostředky a ekv.

1 679,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

-163 469,00 US$

Kmenové akcie

12,50 US$

Hodnota podniku

14 191,87 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii Imobiliária Construtora Grão Pará, S.A. je $40, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o 0.000%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
19930.0000.00040.0000.00040.000
19920.00040.0000.0000.00040.000
19910.00040.0000.0000.00040.000
19900.00053.2430.0000.00053.243

Čistý zisk na akcii (EPS)

Imobiliária Construtora Grão Pará, S.A. má zisk na akcii ve výši $-0.45, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu -6.343% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
2018-0.0106-0.27-0.0087-0.16-0.45
2017-0.02-0.0625-0.09-0.25-0.42
2016-0.0014-0.0932-0.09-0.0352-0.22
20150.0036-0.0961-0.13-0.0283-0.26
2014-0.20.0079-0.210.0507-0.35
2013-0.54-0.25-0.820.28-1.33
2012-0.39-0.92-1.750.0565-3.00
2011-0.43-0.26-0.29-1.62-2.60
2010-0.24-2.03-0.18-0.21-2.66

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 0.000.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.000.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.577.

Co je Imobiliária Construtora Grão Pará, S.A. (GPA.LS) ROIC (návratnost kapitálu)?

Imobiliária Construtora Grão Pará, S.A. (GPA.LS) ROIC (návratnost kapitálu) je -0.000.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Imobiliária Construtora Grão Pará, S.A. (GPA.LS) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 14191.867

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 1.017

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.299

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 0.000