Malvern Bancorp, Inc.

Symbol: MLVF

NASDAQ

16.97

USD

Tržní cena dnes

 • 18.6912

  Poměr P/E

 • -0.1942

  Poměr PEG

 • 129.73M

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

Malvern Bancorp, Inc. (MLVF) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, Malvern Bancorp, Inc. si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $4252000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o -97.669%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $53267000 a vykazují meziroční tempo růstu -61.002%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $4252000. Meziroční míra růstu pohledávek je 21.071%. Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $543000. To odráží míru růstu -5.070% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
53.27
136.59
61.44
153.54
30.83
117.14
Pohledávky
4.25
3.51
3.71
4.25
3.80
3.14
Zásoby
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ostatní
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Krátkodobá aktiva celkem
4.25
182.41
96.69
176.21
3.80
3.14
Závazky
0.54
0.57
0.73
0.98
0.78
0.69
Krátkodobý dluh
0.00
1.83
2.67
0.00
2.50
5.00
Ostatní krátkodobé závazky
(3.72)
(0.57)
(0.73)
(0.98)
0.00
0.00
Krátkodobé závazky
0.54
0.57
0.73
0.98
3.28
5.69

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti Malvern Bancorp, Inc. je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $996300000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu -9.615%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $848374000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu -11.419%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $100000000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o 15.532%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $31455000. Meziroční růst těchto rezerv je -74.222%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $76000 a oproti předchozímu roku rostou tempem 0.000%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $69726000, což znamená meziroční růst o 10.967%. Tyto zisky představují zisky, které se Malvern Bancorp, Inc. rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

996,30 US$

Celková pasiva

848 374 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

100,00 US$

Peněžní prostředky a ekv.

31 455 000,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

69 726 000,00 US$

Kmenové akcie

0,00 US$

Hodnota podniku

2,63 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii Malvern Bancorp, Inc. je $0.02791218, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o -66.667%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20110.0280.0000.0000.0000.028
20100.0280.0280.0280.0000.084
20090.0370.0370.0280.0280.130
20080.0000.0000.0000.0370.037

Čistý zisk na akcii (EPS)

Malvern Bancorp, Inc. má zisk na akcii ve výši $0.33, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu -64.095% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.250.08--0.33
20220.270.06910.240.340.92
20210.30.30.21-0.82-0.01
20200.330.250.19-0.07260.70
20190.270.260.350.351.23
20180.06250.310.350.411.13
20170.180.220.320.180.90
20160.210.20.251.211.87
20150.05030.160.190.180.58
20140.01-0.070.06130.04610.05
20130.11-0.130.02-2.95-2.95
20120.210.0370.0460.03670.34
2011-0.13-0.80.0617-0.18-1.05
20100.002-0.210.0486-0.37-0.53
20090.08720.06270.026-0.00530.17
20080.09190.0603-0.01020.09390.23
20070.170.08440.130.01130.39

Malvern Bancorp, Inc. (MLVF) historie rozdělení akcií

Porozumění historickému rozdělení akcií Malvern Bancorp, Inc. (MLVF) poskytuje náhled na její minulá finanční rozhodnutí a náladu investorů. K rozdělení akcií dochází, když společnost zvýší počet svých akcií rozdělením stávajících akcií. Poslední rozdělení proběhlo dne October 12, 2012 s poměrem 2687:2500. V průběhu své historie společnost provedla 1 rozdělení akcií. Níže se do této historie ponoříme hlouběji a upozorníme na minulé finanční strategie.

DatePoměr rozdělení
12 October 20122687:2500

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 0.502.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.698.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.781.

Co je Malvern Bancorp, Inc. (MLVF) ROIC (návratnost kapitálu)?

Malvern Bancorp, Inc. (MLVF) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.022.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

Malvern Bancorp, Inc. (MLVF) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 2.626

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.676

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.100

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 4.088