SVB Financial Group

Symbol: SIVB

NASDAQ

106.04

USD

Tržní cena dnes

 • 3.7490

  Poměr P/E

 • 0.0157

  Poměr PEG

 • 6.28B

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

SVB Financial Group (SIVB) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, SVB Financial Group si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $42954000000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o -1.860%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $13803000000 a vykazují meziroční tempo růstu -5.582%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $3082000000. Meziroční míra růstu pohledávek je 59.855%. Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $13978000000. To odráží míru růstu 11452.066% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
13803.00
14619.00
17674.76
6781.78
3447.93
2675.20
Pohledávky
3082.00
1928.00
3205.82
1745.23
253.73
197.72
Zásoby
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ostatní
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Krátkodobá aktiva celkem
42954.00
43768.00
51793.03
22541.94
11491.70
14043.74
Závazky
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Krátkodobý dluh
13565.00
121.00
20.55
17.43
312.00
703.73
Ostatní krátkodobé závazky
413.00
(121)
(20.55)
(17.43)
0.00
0.00
Krátkodobé závazky
13978.00
121.00
20.55
17.43
312.00
703.73

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti SVB Financial Group je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $211793000000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 0.326%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $195498000000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 0.323%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $5783000000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o 95.504%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $13803000000. Meziroční růst těchto rezerv je -5.582%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $8951000000, což znamená meziroční růst o 20.277%. Tyto zisky představují zisky, které se SVB Financial Group rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

211 793,00 US$

Celková pasiva

195 498 000 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

5 783,00 US$

Peněžní prostředky a ekv.

13 803 000 000,00 US$

Goodwill

375,00 US$

Nerozdělený zisk

8 951 000 000,00 US$

Kmenové akcie

0,00 US$

Hodnota podniku

0,19 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii SVB Financial Group je $0.010953, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o -18.084%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
19920.0070.0040.0000.0000.011
19910.0060.0000.0070.0000.013
19900.0060.0000.0060.0000.012
19890.0000.0000.0050.0000.005
19870.0000.0000.0000.0040.004

Čistý zisk na akcii (EPS)

SVB Financial Group má zisk na akcii ve výši $25.59, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu -23.429% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20228.035.657.264.6525.59
202110.299.486.76.9533.42
20202.634.538.627.5823.36
20195.496.125.195.121.90
20183.694.485.165.0118.34
20171.942.342.822.229.32
20161.531.792.131.917.36
20151.741.681.591.76.71
20141.991.051.241.165.44
20130.911.081.481.294.76
20120.791.080.951.133.95
20110.781.530.870.813.99
20100.450.510.90.412.27
2009-0.210.340.730.51.36
20080.860.660.830.07352.42
20070.820.671.121.063.67
20060.630.390.730.822.57
20050.680.60.660.732.67
20040.40.450.460.551.86
20030.27-0.020.51-0.440.32
20020.30.330.30.311.24
20010.680.50.390.271.84
20001.210.740.740.733.42
19990.190.220.260.551.22
19980.190.20.210.110.71
19970.170.180.190.190.73
19960.130.160.150.160.60
19950.10.110.150.150.51
19940.060.070.060.08570.28
19930.030.0030.010.00670.05
19920.110.11-0.30.0128-0.07
19910-0.110.120.23
19900---0.00
19890---0.00
19880---0.00
19870---0.00
19860---0.00

SVB Financial Group (SIVB) historie rozdělení akcií

Porozumění historickému rozdělení akcií SVB Financial Group (SIVB) poskytuje náhled na její minulá finanční rozhodnutí a náladu investorů. K rozdělení akcií dochází, když společnost zvýší počet svých akcií rozdělením stávajících akcií. Poslední rozdělení proběhlo dne May 16, 2000 s poměrem 2:1. V průběhu své historie společnost provedla 8 rozdělení akcií. Níže se do této historie ponoříme hlouběji a upozorníme na minulé finanční strategie.

DatePoměr rozdělení
16 May 20002:1
04 May 19982:1
12 May 1992105:100
09 May 1991105:100
16 May 19902:1
24 July 19891.05:1
01 March 19893:2
12 May 1988105:100

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 44.813.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 1.589.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.770.

Co je SVB Financial Group (SIVB) ROIC (návratnost kapitálu)?

SVB Financial Group (SIVB) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.018.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

SVB Financial Group (SIVB) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 0.189

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 1.209

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.091

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 2.734