TXT e-solutions S.p.A.

Symbol: TXT.MI

EURONEXT

17.26

EUR

Tržní cena dnes

 • 12.3712

  Poměr P/E

 • 0.1197

  Poměr PEG

 • 200.89M

  MRK Cap

 • 0.01%

  Výnos DIV

TXT e-solutions S.p.A. (TXT-MI) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, TXT e-solutions S.p.A. si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $183736250. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 26.911%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $33014594 a vykazují meziroční tempo růstu -8.486%. Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $112831616. To odráží míru růstu 44.388% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
33.01
36.08
11.93
11.43
5.59
86.53
Pohledávky
0.00
0.00
0.00
0.00
14.03
14.68
Zásoby
0.00
0.00
4.75
4.16
3.14
2.53
Ostatní
0.00
0.00
0.00
0.00
21.99
20.37
Krátkodobá aktiva celkem
183.74
144.78
126.04
127.05
134.68
109.43
Závazky
20.64
6.30
4.18
2.12
1.43
1.34
Krátkodobý dluh
51.19
43.77
29.67
18.66
17.30
0.67
Ostatní krátkodobé závazky
41.00
28.07
21.59
22.35
10.25
11.05
Krátkodobé závazky
112.83
78.14
55.45
43.13
29.31
13.61

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti TXT e-solutions S.p.A. je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $287868500. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 20.732%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $180940242. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 30.994%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $31399525. Meziroční růst těchto rezerv je -22.236%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $6503125 a oproti předchozímu roku rostou tempem 0.000%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $90477932, což znamená meziroční růst o 18.745%. Tyto zisky představují zisky, které se TXT e-solutions S.p.A. rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

287,87 US$

Celková pasiva

180 940 242,00 US$

Dlouhodobý dluh

0,00 US$

Peněžní prostředky a ekv.

31 399 525,00 US$

Goodwill

63,01 US$

Nerozdělený zisk

90 477 932,00 US$

Kmenové akcie

1,31 US$

Hodnota podniku

7,25 US$

Historický přehled klíčových dividend

Dividenda na akcii TXT e-solutions S.p.A. je $0.18, což ukazuje zisk, který se dělí s akcionáři na akcii. V letošním roce vzrostla o 350.000%, což naznačuje, že společnost generuje zvýšený příjem pro akcionáře a očekává budoucí růst zisků.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.0000.1800.0000.0000.180
20210.0000.0400.0000.0000.040
20190.0000.5000.0000.0000.500
20180.0001.0000.0000.0001.000
20170.0000.3000.0000.0000.300
20160.0000.2500.0000.0000.250
20150.0000.2270.0000.0000.227
20140.0000.2270.0000.0000.227
20130.0000.1820.0000.0000.182
20110.0000.0000.0000.9090.909
20060.0000.0910.0000.0000.091

Čistý zisk na akcii (EPS)

TXT e-solutions S.p.A. má zisk na akcii ve výši $0.83, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu -19.417% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.250.320.26-0.83
20220.180.130.160.561.03
20210.110.0728--0.18
20200.020.210.0670.0880.39
20190.120.0570.081-0.230.03
20180.050.0280.011-0.0370.05
20170.050.080.0575.695.88
20160.080.0970.140.170.49
20150.090.120.0940.0380.34
20140.09090.140.0820.0490.36
20130.08180.0940.0760.150.40
20120.150.120.0640.130.46
201100-1.961.48-0.48
20100.0285-0.01990.055-0.04680.01
2009-0.13-0.0605-0.15-0.19-0.53

TXT e-solutions S.p.A. (TXT.MI) historie rozdělení akcií

Porozumění historickému rozdělení akcií TXT e-solutions S.p.A. (TXT.MI) poskytuje náhled na její minulá finanční rozhodnutí a náladu investorů. K rozdělení akcií dochází, když společnost zvýší počet svých akcií rozdělením stávajících akcií. Poslední rozdělení proběhlo dne May 18, 2015 s poměrem 11:10. V průběhu své historie společnost provedla 3 rozdělení akcií. Níže se do této historie ponoříme hlouběji a upozorníme na minulé finanční strategie.

DatePoměr rozdělení
18 May 201511:10
03 February 20142:1
28 May 20122:1

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 1.286.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.100.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.728.

Co je TXT e-solutions S.p.A. (TXT.MI) ROIC (návratnost kapitálu)?

TXT e-solutions S.p.A. (TXT.MI) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.123.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.180

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

TXT e-solutions S.p.A. (TXT.MI) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 7.246

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.000

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.000

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 0.923