EdtechX Holdings Acquisition Corp. II

Symbol: EDTXU

NASDAQ

57.22

USD

Tržní cena dnes

 • 9.7330

  Poměr P/E

 • 0.0000

  Poměr PEG

 • 212.94M

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

EdtechX Holdings Acquisition Corp. II (EDTXU) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, EdtechX Holdings Acquisition Corp. II si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $200328. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o -77.545%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $107238 a vykazují meziroční tempo růstu -84.850%. Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $374254. To odráží míru růstu 12.786% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

2022202120202018
Peněžní prostředky a investice
0.11
0.71
0.00
0.67
Pohledávky
0.00
0.00
0.00
0.00
Zásoby
0.00
0.00
0.00
0.00
Ostatní
0.09
0.18
0.00
0.06
Krátkodobá aktiva celkem
0.20
0.89
0.00
0.73
Závazky
0.25
0.03
0.00
0.04
Krátkodobý dluh
0.00
0.00
0.01
0.09
Ostatní krátkodobé závazky
0.12
0.31
0.00
0.11
Krátkodobé závazky
0.37
0.33
0.01
0.23

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti EdtechX Holdings Acquisition Corp. II je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $3203954. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu -97.266%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $1531236. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu -74.953%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $83428. Meziroční růst těchto rezerv je -61.432%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $2842966 a oproti předchozímu roku rostou tempem -97.564%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $-1170248, což znamená meziroční růst o -79.228%. Tyto zisky představují zisky, které se EdtechX Holdings Acquisition Corp. II rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

3,20 US$

Celková pasiva

1 531 236,00 US$

Dlouhodobý dluh

0,00 US$

Peněžní prostředky a ekv.

83 428,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

-1 170 248,00 US$

Kmenové akcie

58,79 US$

Hodnota podniku

-76,35 US$

Čistý zisk na akcii (EPS)

EdtechX Holdings Acquisition Corp. II má zisk na akcii ve výši $0.00, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu -99.491% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
2023--0.0028-0.00
20220.120.060.550.07610.81
20210.170.06151-0.940.29
2020-0.0061-0.0106---0.02
20190.03760.00040.07190.140.25
2018-0.0367--0.04

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je -4.024.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.000.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 2.206.

Co je EdtechX Holdings Acquisition Corp. II (EDTXU) ROIC (návratnost kapitálu)?

EdtechX Holdings Acquisition Corp. II (EDTXU) ROIC (návratnost kapitálu) je -0.539.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

EdtechX Holdings Acquisition Corp. II (EDTXU) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je -76.350

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.508

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.265

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 0.000