FAST Acquisition Corp. II

Symbol: FZT

NYSE

7.76

USD

Tržní cena dnes

 • -8.8853

  Poměr P/E

 • 0.0000

  Poměr PEG

 • 98.50M

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

FAST Acquisition Corp. II (FZT) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, FAST Acquisition Corp. II si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $619374. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o -35.647%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $552048 a vykazují meziroční tempo růstu -5.506%. Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $3922379. To odráží míru růstu 651.234% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

20222021
Peněžní prostředky a investice
0.55
0.58
Pohledávky
0.00
0.00
Zásoby
0.00
0.00
Ostatní
0.07
0.00
Krátkodobá aktiva celkem
0.62
0.96
Závazky
2.59
0.17
Krátkodobý dluh
1.09
0.00
Ostatní krátkodobé závazky
0.23
0.36
Krátkodobé závazky
3.92
0.52

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti FAST Acquisition Corp. II je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $75157500. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu -66.324%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $22675470. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 104.952%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $330316. Meziroční růst těchto rezerv je -16.901%. Kmenové akcie společnosti, další důležité aktivum, mají hodnotu $74440041 a oproti předchozímu roku rostou tempem -66.519%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $-21958011, což znamená meziroční růst o 114.736%. Tyto zisky představují zisky, které se FAST Acquisition Corp. II rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

75,16 US$

Celková pasiva

22 675 470,00 US$

Dlouhodobý dluh

0,00 US$

Peněžní prostředky a ekv.

330 316,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

-21 958 011,00 US$

Kmenové akcie

197,57 US$

Hodnota podniku

-21,64 US$

Čistý zisk na akcii (EPS)

FAST Acquisition Corp. II má zisk na akcii ve výši $-0.33, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu -1446.939% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.11-0.44---0.33
20220.180.0258-0.18-0.00130.03
2021-0.03530.020.11-0.010.08

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je -0.434.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.000.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 1.313.

Co je FAST Acquisition Corp. II (FZT) ROIC (návratnost kapitálu)?

FAST Acquisition Corp. II (FZT) ROIC (návratnost kapitálu) je -0.061.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

FAST Acquisition Corp. II (FZT) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je -21.639

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.043

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.030

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 0.000