The Trade Desk, Inc.

Symbol: TTD

NASDAQ

71.6

USD

Tržní cena dnes

 • 229.3422

  Poměr P/E

 • 0.0000

  Poměr PEG

 • 35.11B

  MRK Cap

 • 0.00%

  Výnos DIV

The Trade Desk, Inc. (TTD) Rozdělení akcií, historické údaje

Analýza pracovního kapitálu

Pokud jde o pracovní kapitál, The Trade Desk, Inc. si udržuje zdravou pozici. Celková oběžná aktiva společnosti jsou oceněna na $3845617000. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 24.387%. V členění oběžných aktiv mají peněžní prostředky a investice hodnotu $1030506000 a vykazují meziroční tempo růstu 36.644%. Pohledávky, další významná část oběžných aktiv, mají hodnotu $2347195000. Meziroční míra růstu pohledávek je 16.156%. Na straně pasiv činí krátkodobé závazky společnosti celkem $2029323000. To odráží míru růstu 12.534% oproti předchozímu roku, což naznačuje, že finanční závazky společnosti jsou pod dobrou kontrolou.

202220212020201920182017
Peněžní prostředky a investice
1030.51
754.15
437.35
130.88
207.23
155.95
Pohledávky
2347.20
2020.72
1584.11
1166.38
834.76
599.57
Zásoby
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ostatní
51.84
112.15
102.17
27.86
14.53
10.30
Krátkodobá aktiva celkem
3845.62
3091.65
2310.32
1449.22
1056.52
765.81
Závazky
1871.42
1655.68
1348.48
868.62
669.15
490.38
Krátkodobý dluh
52.43
46.15
37.87
14.58
0.00
0.00
Ostatní krátkodobé závazky
11.45
101.47
88.33
47.18
44.84
28.16
Krátkodobé závazky
2029.32
1803.31
1474.68
930.37
713.99
518.53

Struktura kapitálu

Při zkoumání kapitálové struktury společnosti The Trade Desk, Inc. je zřejmé, že společnost spravuje robustní portfolio. Hodnota jejich celkových aktiv činí $4520432000. Při porovnání s předchozím rokem to znamená míru růstu 15.201%, což ukazuje schopnost společnosti neustále zvyšovat svá aktiva. Pokud jde o závazky, společnost má celkové závazky ve výši $2364906000. V porovnání s předchozím rokem to odráží míru růstu 17.677%. Dlouhodobý dluh tvoří značnou část těchto závazků a dosahuje výše $190207000. Za poslední rok vzrostl dlouhodobý dluh o -11.830%. Na straně aktiv mají hotovost a ekvivalentní rezervy hodnotu $1071764000. Meziroční růst těchto rezerv je 7.752%. Konečně nerozdělený zisk společnosti činí $320419000, což znamená meziroční růst o -46.087%. Tyto zisky představují zisky, které se The Trade Desk, Inc. rozhodla reinvestovat do podnikání, místo aby je rozdělila ve formě dividend.

Aktiva celkem

4 520,43 US$

Celková pasiva

2 364 906 000,00 US$

Dlouhodobý dluh

190,21 US$

Peněžní prostředky a ekv.

1 071 764 000,00 US$

Goodwill

0,00 US$

Nerozdělený zisk

320 419 000,00 US$

Kmenové akcie

0,00 US$

Hodnota podniku

167,58 US$

Čistý zisk na akcii (EPS)

The Trade Desk, Inc. má zisk na akcii ve výši $0.17, což znamená zisk připadající na jednu akcii kmenových akcií. S mírou růstu 530.025% v letošním roce naznačuje rostoucí ziskovost společnosti a potenciál růstu hodnoty akcií. Tento trend signalizuje solidní finanční výkonnost a budoucí potenciál.

RokyQ1Q2Q3Q4Celkem
20230.0190.070.08-0.17
2022-0.0301-0.03920.030.150.11
20210.050.10.120.020.29
20200.0530.050.090.320.51
20190.0230.0630.0430.110.23
20180.0220.0460.0470.0910.21
20170.0130.0470.0250.0410.13
2016-0.00220.00630.0080.0270.05
2015--0.00310.0120.01

The Trade Desk, Inc. (TTD) historie rozdělení akcií

Porozumění historickému rozdělení akcií The Trade Desk, Inc. (TTD) poskytuje náhled na její minulá finanční rozhodnutí a náladu investorů. K rozdělení akcií dochází, když společnost zvýší počet svých akcií rozdělením stávajících akcií. Poslední rozdělení proběhlo dne June 17, 2021 s poměrem 10:1. V průběhu své historie společnost provedla 1 rozdělení akcií. Níže se do této historie ponoříme hlouběji a upozorníme na minulé finanční strategie.

DatePoměr rozdělení
17 June 202110:1

Často kladené otázky

Jaké je poslední historické datum rozdělení společnosti?

Poslední historické datum rozdělení je N/A.

Jaký je firemní volný tok na akcii (FCF na akcii)?

Volný peněžní tok na akcii (FCF na akcii) je 1.231.

Jaký je výnos společnosti na akcii?

Výnosy společnosti na akcii jsou 0.085.

Jaký je zisk firmy na akcii?

Zisk firmy na akcii je 0.696.

Co je The Trade Desk, Inc. (TTD) ROIC (návratnost kapitálu)?

The Trade Desk, Inc. (TTD) ROIC (návratnost kapitálu) je 0.066.

Jaký je údaj o dividendě na akcii?

Dividenda na akcii je 0.000

Jaký je ukazatel návratnosti podniku?

The Trade Desk, Inc. (TTD) poměr návratnosti je N/A

Jaká je hodnota podniku (EV)?

Hodnota podniku (EV) je 167.584

Jaký je poměr zadlužení firmy k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.115

Jaká jsou čísla poměru zadlužení k vlastnímu kapitálu?

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je 0.055

Jaký je poměr ceny podniku k tržbám?

Poměr ceny k tržbám je 19.172